خانه / مالیات

مالیات

انواع مالیات کدامند؟

انواع مالیات انواع مالیات شامل:  مالیات را باید از زاویه دید دو گروه درگیر مالیات نگاه کرد: گروه اول: مالیات از نظر دولت: اولا: مالیات  از دیدگاه دولت نوعی درآمد محصوب می گردد. دوما: مالیات نوعی اهرم در دست دولت می باشد که می تواند بنا به شرایط کشور آن …

بیشتر بخوانید »

ثبت دفاتر قانونی طبق قانون تجارت

ثبت دفاتر قانونی طبق قانون تجارت

ثبت دفاتر قانونی طبق قانون تجارت ثبت دفاتر قانونی طبق قانون تجارت مورد قبول سازمان امور مالیاتی . هرتاجری(حقیقی- حقوقی) به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد : دفترروزنامه.دفترکل.دفتردارائی.دفترکپیه دفاتر قانونی کدامند؟ دفاتر قانونی کدامند؟ دفترروزنامه دفتری …

بیشتر بخوانید »
Call Now Button