خانه / ماليات بر درآمد

ماليات بر درآمد

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق: مالیات حقوق جز مالیات‌های تکلیفی محسوب می‌شود. مالیات بر درآمد حقوق در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم آمده: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران حسب مدت یا کار انجام یافته …

بیشتر بخوانید »

انجام مالیات بر درآمد اشخاص

04

انجام مالیات بر درآمد انجام مالیات بر درآمد در گروه هزاره نوین توسط افراد خبره و متخصص مالیاتی انجام می شود. این مالیات شامل دو نوع از اشخاص می باشد. مالیات اشخاص حقیقیمالیات اشخاص حقوقی مالیات اشخاص حقیقی شامل کلیه افراد در مشاغل مختلف می باشد. جهت انجام امور مالی …

بیشتر بخوانید »
Call Now Button