خانه / ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده

مشاوره مالیاتی بصورت صفر تا صد

مشاوره تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی بصورت صفر تا صد پرونده مالیاتی وکالت مالیاتی : در این روش کارفرما با دادن وکالت محضری به مشاور و وکیل مالیاتی، صفر تا صد پرونده را به ایشان واگذار می نماید. و  کارفرما خود فقط روند پیشرفت کار را بررسی می نماید، یا اینکه در مراحل رسیدگی …

بیشتر بخوانید »

نرخ جرائم مالیات بر ارزش افزوده:

جرائم مالیاتی ارزش افزوده

نرخ جرائم مالیات بر ارزش افزوده: جرایم مالیات برارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. آشنایی با قوانین برای هر فعال اقتصادی ضروری می باشد. نرخ جرائم مالیات ارزش چقدر می باشد؟ مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون …

بیشتر بخوانید »

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه عملکرد اشخاص

معافیت مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟ معافیت های مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به  هر گونه عرضه کالاها و ارائه خدمات تعلق می گیرد.  دولت بر اساس سیاست خود یکسری ازکالا و خدمات  را از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف نموده است.الف …

بیشتر بخوانید »

مشاوره جریمه مالیات پرداخت نشده؟

مشاور مالیاتی

مشاوره جریمه مالیات پرداخت نشده؟ چنانچه اشخاصی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند ،نسبت به تشکیل پرونده  مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند و یا نواقصی در ارائه اظهارنامه ارزش افزوده داشته باشند مشمول جرائم موضوع ماده ۲۲ و ۲۳ این قانون می شوند. مشاوره جریمه مالیات …

بیشتر بخوانید »

مشاوره مالیات ارزش افزوده

وکیل مالیاتی

مشاوره مالیات ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می گردد ، هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است، و یکی از مهمترین راه های تامین مخارج دولت می باشد. .براساس ماده ۲۱ …

بیشتر بخوانید »

مشاوره زمان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ؟

وکالت مالیاتی

مشاوره زمان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ؟ مالیات بر ارزش افزوده زمانی محاسبه می شود که: کالاو خدمات به مشتری ارائه گردد فاکتور به مشتری ارائه شده در مورد شرکتهای پیمانکاری نیز زمانیکه صورت وضعیت تایید و پرداخت گردد. درصورتیکه اداره مالیات خود مالیات ما را تشخیص دهد، قیمت …

بیشتر بخوانید »

مشمولین مالیات ارزش افزوده

مشمولین مالیات ارزش افزوده

مشمولین مالیات ارزش افزوده مشمولین مالیات ارزش افزوده یا فراخوان مالیات ارزش افزوده: سازمان امور مالیاتی در مراحل و سالهای مختلف افراد را مشمول مالیات ارزش افزوده نموده که به هر مرحله فراخوان می گویند و سازمان امور مالیاتی طی ۷ مرحله (۷ فراخوان) کلیه شرکتها و اکثر مشاغی را …

بیشتر بخوانید »

انجام مالیات بر ارزش افزوده

انجام مالیات بر ارزش افزوده

انجام مالیات بر ارزش افزوده  انجام مالیات بر ارزش افزوده در گروه هزار نوین توسط تیم مجرب و حرفه ای صورت می گیرد. مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها  مشمول مقررات این قانون می باشد. …

بیشتر بخوانید »
Call Now Button