خانه / قانون تجارت

قانون تجارت

انواع شرکت ها در قانون

مشاور مالیاتی کسب و کار اینترنتی

انواع شرکت ها در قانون تعریف شرکت ها در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی متفاوت است. شرکت ها با توجه به قانون مدنی، را شرکت های مدنی می نامند. شرکت ها با توجه به قانون تجارت، را شرکت های تجاری می نامند. شرکت ها با توجه به …

بیشتر بخوانید »
Call Now Button