خانه / معافيت مالياتي / معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی

خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت مالیات را معافیت مالیاتی گویند.

 همه درآمدها و دارایی ها اشخاص مشمول پرداخت مالیات می شوند، مگر مواردی که دولت استثناء نموده و اعلام کرده است.

چه کسانی از مالیات معاف می باشند ؟

۱- طبق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم سازمان ها و ارگان های دولتی معاف از مالیات می باشند.

 • وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود.
 • شهرداری ها
 • معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

۲- ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد: درآمد حاصل از کلیه فعالیت های زیر نیز از پرداخت مالیات معاف می باشند:

 • فعالیت های کشاورزی
 • فعالیت های دامپروری
 • دامداری
 • پرورش ماهی
 • پرورش زنبور عسل
 • پرورش طیور
 • صیادی و ماهیگیری
 • نوغان داری (پرورش کرم ابریشم)
 • احیای مراتع و جنگل ها
 • احداث باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات

نرخ مالیات اشخاص مختلف چگونه است ؟

نرخ مالیات اشخاص متفاوت است .(بغیر از ماده ۲ و ماده ۸۱) که به شرح زیر می باشد :

لف: نرخ ضریب مالیاتی اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۳۱ تعیین می گردد.

ب: نرخ ضریب مالیاتی اشخاص حقوقی با نرخ ۲۵% از سود می باشد.

ج:  مالیات با نرخ ضریب ثابت اموال منقول  ( خرید و فروش) .

د: نرخ ضریب مالیاتی یکسری از اشخاص حقیقی و حقوقی صفر ۰ می باشد .

که در زیر به شرح افراد حقیقی و حقوقی با نرخ صفر می پردازیم. (مالیات با نرخ صفر یعنی مالیات را تا آخرین مرحله اظهارنامه محاسبه کنیم و بعد در عدد صفر ضرب می نمایم).

مالیات با نرخ صفر

در ماده ۱۴۶ مکررانرخ صفر تعریف می گردد منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف اند وظایف زیر را انجام دهند.

الف : تسلیم اظهارنامه

ب : دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری

نکته مهم: در صورتی که درآمد کسب شده خودر از سازمان امور مالیات پنهان نمیاییم  در آمد کتمان شده  گویند که مشمول مالیات با نرخ صفر نمی باشد .

 

معافیت مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟
معافیت مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

معافیت مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

چه کسانی مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند ؟

قسمتی از ماده ۱۳۲ مربوط به معافیت مالیاتی فعالیت های تولیدی ( اشخاص حقوقی) می باشد.

۱- معافیت مالیاتی فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی

۱۰۰% دررآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی معاف از مالیات (با نرخ صفر) محاسبه می شود.

 • در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سال- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته دربودجه اعلام می گردد.
 • سایر مناطق ۵ سال
 • شهرک های صنعتی و مناطق ویژه ۱۳ سال
 • سایر مناطق ۷ سال
 • به ازای افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره واحد مالیاتی اضافه می گردد.

شرط لازم جهت دریافت معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م.(تولیدی و معدنی):

 • صدور پروانه بهره برداری و یا قراداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذیربط از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن.
 • عدم استقرار دشعاع ۱۲۰ کیلومتری  مرکز تهران به استثناء شهرک های صنعتی قم و سمنان.
 • عدم استقرار در شعاع ۵۰کیلومتری مرکز اصفهان.
 • عدم استقرار در شعاد ۳۰ کیلومتری سایر استانها و شهرها با جمعیت بیش از ۳۰۰۰۰۰ هزار نفر.

۲- معافیت مالیاتی فعالیت های تولیدی فناوری اطلاعات

۱۰۰% درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی فناوری اطلاعات اشخاص حقوقی معف از مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود.

 • در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ سا
 • سایر مناطق ۵ سال
 • شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه ۱۳ سال
 • سایر مناطق ۷ سال
 • مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مشمول ماده۱۳۲ ق.م.م.  که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد( ۵۰٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود
 • به ازای افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره واحد مالیاتی اضافه می گردد

۳- شرط لازم جهت دریافت معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م.(تولیدی فناوری اطلاعات)

 • صدور پروانه بهره برداری و یا قراداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذیربط از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن.
 • تسلیم اظهارنامه
 • دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری.
 • مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مشمول ماده۱۳۲ ق.م.م.  که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.

۴- معافیت مالیاتی بیمارستان و هتل و مراکز اقامتی گردشگری

۱۰۰% درآمد حاصل از خدمات بیمارستان و هتل و مراکز اقامتی گردشگری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م.(بیمارستانها، هتلها ومراکز اقامتی) :

 • صدور مجوز قانونی  ذیربط از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن.
 • تعلق مالکیت بیمارستانها و هتلها و مراکز اقامتی به اشخاص حقوقی غیر دولت
 • به ازای افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره واحد مالیاتی اضافه می گردد
 • ۵۰% درآمد حاصل از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در ایران  که قبل از سال ۹۵ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی زیربط اخذ نموده اند تا ۶ سال .
 • صددرصد( ۱۰۰٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد

۵- معافیت مالیاتی واحدهای حمل نقل 

۱۰۰% درآمدهای واحدهای حمل نقل مستقر دارای مجوز  تا میزان ۲ برابر سرمایه ثبت شده .

تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری.
به ازای افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره واحد مالیاتی اضافه می گردد
درآمد فروش محصولات با نشان معتبر از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد ایرانی صادرات حداقل این محصولات تولیدی .

۶- هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی از مالیات ابرازی سال انجام هزینه حداکثر به میزان ۱۰% بخشوده می شود.

۷- ماده ۱۳۳-

۱۰۰% صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

۸- معافیت مالیاتی درآمد تعلیم و تربیت

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت با داشتن مجوز

 • درآمد حاصل از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
 • درآمد حاصل از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی.
 • درآمد حاصل از مهد های کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها .
 • درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند.

۹- باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرأ ورزشی از پرداخت مالیات معاف است .

۱۰- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی و مالیات حقوق موضوع ق.م.م. معاف می باشند و پس از انقضاء مدت ۱۵ سال تابع مقررات مالیاتی خواهد بود
اسامی مناطق آزاد تجاری

 • منطقه آزاد کیش
 • منطقه آزاد قشم
 • منطقه آزاد جابه
 • منطقه آزاد انزلی

۱۱- اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی را فراهم نمایند:

طبق ماده ۱۳۸ مکرر

 • معادل، سود حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار
 • سود پرداختی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.
 • آورده تامین نقدی تا ۲ سال نمی تواند پول خود را از بنگاه تولیدی خارج نماید .

۱۲- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از کمک های نقدی و غیر نقدی

درآمد حاصل از کمکهای نقدی و غیر نقدی به مراکز دارای مجوز

 • موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان مقدس که زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
 • کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های سازمان بیمه خدمات درمانی
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های سازمان تأمین اجتماعی
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی .
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی .
 • آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد .
 • درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات .
 • آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌ مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌ هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند.
 • تبصره – کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.
 • کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود.
 • موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت­ های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد.
 • فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند.

نکته۱:وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، ‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

نکته۲:حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

نکته۳: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

نکته۴: مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری ‌انجام می‌گیرد.

نکته۵: درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

۱۳- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات

ماده ۱۴۱- درآمد حاصل از صادرات

 • (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات
 • (۱۰۰%) درآمد حاصل از کالاهای غیرنفتی
 • (۱۰۰%) درآمد حاصل از محصولات بخش کشاورزی

نکته : به استناد ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید صادارت مواد خام معدنی مشمول معافیت صادرات نمی باشد.

درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

۱۴- معافیت مالیاتی قسمتی از درآمد حاصل از شرکت های بورسی

طبق ماده ۱۴۳

 •  ۱۰% از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­ های کالایی پذیرفته شده
 • ۱۰% از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس­ های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود
 • ۳-   ۵%  از مالیات بر درآمد شرکت ­هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­ شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ­ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

۱۵- معافیت مالیاتی سود دریافتی 

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است :

طبق ماده ۱۴۵

 • سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.
 • سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌ می­ گذارند نخواهد بود.
 • جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
 • سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
 • سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۱۶- شروط معافیت مالیاتی ماده ۱۴۵

طبق ماده ۱۴۶ مکرر

شرط لازم برای داشتن معافیت ماده ۱۴۵

معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد.

۱۷- معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

 • ماده۳  شرکت های دانش بنیان – حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:
 • الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال
 • ماده ۹- به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند. 

۱۸- و همچنین معافیت مالیات حقوق این شرکتها و مناطق آزاد.

منطقه آزاد به منطقه ای گفته می شود که صادرات از آن و واردات به آن چه از کشورهای دیگر و یا کشور مربوطه در آن آزاد است. هم چنین معافیت مالیاتی باعث یک محرک مالی برای فعالان اقتصادی در این مناطق می باشد.

 تصویب قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲، می باشد.

 که ماده ۱۳ این قانون مربوط به مالیات (عملکرد و ارزش افزوده و حق تمبر) مناطق آزاداست، که در این ماده قانون کلیه فعالیتهای اقتصادی اشخاص(حقیقی – حقوقی) از تاریخ مندرج در مجوز بهره‌ برداری آن ها تا ۱۵ سال پس از آن از معافیت مالیاتی برخوردار اند.

۱۹- معافیت مالیاتی ناشی از ارزیابی دارایی ها

افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش و بهای آن یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان برکناری.

مالیات مقطوع قانون مالیات های مستقیم
مالیات مقطوع قانون مالیات های مستقیم

مالیات مقطوع قانون مالیات های مستقیم

۱- طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیت های مستقیم

در قانون فقط چند نوع مالیات مقطوع وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم­‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.

از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

انتقال دهندگان سهام و ‌سهم‌­الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

در شرکت­ های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.

شرکت ها مکلف­ند تا پایان ماه بعد (۲) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

۲- طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

 • نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%)
 • حق واگذاری ( سرقفلی) محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟
معافیت های مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

  جهت مشاوره و انجام دفاع مالياتی با ما در ارتباط باشید:

  گروه مالياتی هزاره نوين
  راه های ارتباطی :

  phone

  تلفن تماس : 46017543

  mob

  شماره موبایل : 09124924277

  telegram

  آدرس کانال : newtax@

  web

  آدرس سایت : www.newtax.ir

  mail

  پست الکترونیکی : newtax@gmail.com

  در صورتی که سوالی در زمینه ماليات دارید می توانید به صورت رایگان در newtax.ir مطرح نمایید تا به آنها پاسخ دهيم


  همچنین ببینید

  نرخ صفر مالیاتی چیست؟

  نرخ صفر مالیاتی: یکی از سیاستهای قانونگذار جهت بهبود شرایط  اقتصادی و حمایت از بخش …

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Call Now Button