خانه / قانون تجارت / انواع شرکت ها در قانون

انواع شرکت ها در قانون

انواع شرکت ها در قانون

تعریف شرکت ها در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی متفاوت است.

شرکت ها با توجه به قانون مدنی، را شرکت های مدنی می نامند.

شرکت ها با توجه به قانون تجارت، را شرکت های تجاری می نامند.

شرکت ها با توجه به قانون محاسبات عمومی، را شرکت های دولتی می نامند.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

انواع شرکت های تجاری
انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجارتی برهفت قسم است

 1. شرکت سهامی.
 2. شرکت با مسئولیت محدود.
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیرسهامی.
 5. شرکت مختلط سهامی.
 6. شرکت نسبی.
 7. شرکت تعاونی تولیدومصرف.

این هفت نوع شرکت بر مبنای قانون تجارت اصول خاصی دارد که در قسمتهای مختلف به شرح آنها می پردازیم.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی؟

شرکت سهامی یکی از معتبرترین نوع شرکت می باشد و در قانون تجارت که در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد بیش از ۳۰۰ ماده قانون به آن اختصاص داده شده و الزامات زیادی را دارد و اعتبار این نوع شرکت در مناقصات خیلی بیشتر است.

تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص
تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص

جهت تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص چه مدارکی نیاز است ؟

 • اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • اظهارنامه شامل بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید صورت جلسه ای قیدو به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر .
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص

در اظهارنامه شرکتهای سهامی چه مواردی ثبت می گردد؟

 • نام شرکت.
 • هویت کامل و اقامتگاه موسسین.
 • موضوع شرکت.
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
 • تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و درصورتی که سهام ممتاز.
 • میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده
 • مرکز اصلی شرکت.
 • مدت شرکت.
شرکت سهامی
رکت سهامی

پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام چگونه است ؟

 • پذیره نویسی فقط مربوط به شرکتهای سهامی عام است .
 • موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند.
 • شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.
شرکت سهامی
شرکت سهامی

ورقه تعهد سهم باید شامل چه مواردی باشد؟

به شخص پذیره نویس تا قبل از ثبت شرکت ، ورقه تعهد سهم داده می شود.

علاقه مندان به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام می توانند با امضای ورقه تعهد سهم در بانک ، به عنوان سهامدار شرکت شناخته شوند.

 امضای ورقه تعهد سهم ، به معنای قبول فروش سهام شرکت است. به شخص پذیره نویس تا قبل از ثبت شرکت ، ورقه تعهد سهم داده می شود.

ورقه تعهد سهم شامل چه مواردی است؟
ورقه تعهد سهم شامل چه مواردی است؟

چه اشخاصی نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند؟

 • محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
 • کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت. (سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت با کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی).
 • کسانیکه کارمند دولتی می باشند

مزایا و معایب شرکت های سهامی چیست؟

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

به موجب ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تبدیل شده و صاحبان سهام در حدود مبلغ اسمی سهم در قبال دیون شرکت مسئولیت دارند..

سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد.

 تعهدات ناشی از مالکیت سهام
تعهدات ناشی از مالکیت سهام

تعهدات ناشی از مالکیت سهام

تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. اگر او به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری نخواهد داشت . در واقع، دارنده سهم  هیچ گونه تعهد شخصی ای در قبال طلبکاران شرکت ندارد؛ پس، اگر شرکت به علل متفاوت قادر به پرداخت مطالبات خود نباشد نمی توان به صاحبان سهم مراجعه کرد.

تعهدات صاحبان سهم همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت ، یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد.  در این گفتار جنبه های مختلف تعهد به پرداخت مبلغ سهم را بررسی می کنیم.

خصوصیات شرکت های سهامی
خصوصیات شرکت های سهامی

خصوصیات شرکت های سهامی

 1. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
 2. در شرکت سهامی خاص تعدادشرکاءنبایدازسه نفر و  در شرکت سهامی عام تعداد شرکاء نباید از پنج نفر کمتر باشد
 3. سرمایه شرکت های سهامی عام ازپنج میلیون ریالن نباید کمتر باشد.
 4. سرمایه شرکت های سهامی خاص ازیک میلیون ریال و شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریالن نباید کمتر باشد.
 5. برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانک ها سپرده کند.
انواع شرکت های سهامی کدامند؟

انواع شرکت های سهامی کدامند؟

الف:  شرکت هائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند .این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

ب:  شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تذکر:  در شرکت های سهامی عام عبارت  ” شرکت سهامی عام ” و در شرکت های سهامی خاص عبارت  ” شرکت سهامی خاص ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص چقدر می باشد؟
حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص چقدر می باشد؟

حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص چقدر می باشد؟

درموقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی چقدر باید باشد؟

الف:  سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.

ب: سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تذکر۱: در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل یابد وگرنه  هر ذینفع می تواند انحلال آن را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

تذکر۲:  برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت راخود تعهدکرده و لااقل سی وپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی ازبانک ها سپرده نماید.

نکته:  هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند

مزایا و معایب شرکت های سهامی چیست؟
مزایا و معایب شرکت های سهامی چیست؟

  جهت مشاوره و انجام دفاع مالياتی با ما در ارتباط باشید:

  گروه مالياتی هزاره نوين
  راه های ارتباطی :

  phone

  تلفن تماس : 46017543

  mob

  شماره موبایل : 09124924277

  telegram

  آدرس کانال : newtax@

  web

  آدرس سایت : www.newtax.ir

  mail

  پست الکترونیکی : newtax@gmail.com

  در صورتی که سوالی در زمینه ماليات دارید می توانید به صورت رایگان در newtax.ir مطرح نمایید تا به آنها پاسخ دهيم

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Call Now Button