خانه / ماليات بر ارزش افزوده / انجام مالیات بر ارزش افزوده

انجام مالیات بر ارزش افزوده

انجام مالیات بر ارزش افزوده

 
انجام مالیات بر ارزش افزوده در گروه هزار نوین توسط تیم مجرب و حرفه ای صورت می گیرد.

مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها  مشمول مقررات این قانون می باشد.

 بنابراین اظهار به موقع و درست مالیات ارزش افزوده مهم است.

جهت اطمینان از صحت سقم مالیات بر ارزش افزوده می توانید با تیم مشاوره ای هزاره نوین تماس حاصل فرمایید.

 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در این قانون تفاوت ارزش کالا و خدمات عرضه شده  با ارزش کالا و خدمات خریداری شده یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

 در حالی که در بعضی از مشاغل و شرکت ها استثنائاتی نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در برخی از شرکتهای وارد کننده که کالای وارداتی آنها طبق قانون ارزش افزوده معاف از مالیات می باشد مبلغ این مالیات توسط اداره گمرکات از وارد کننده دریافت می شود و بعد از دریافت برگ سبز گمرکی به ایشان مسترد می گردد.

 مثال دیگر در برخی از شرکتها و مشاغل خدماتی که خرید کالا یا تحصیل خدمات ندارند و فقط شامل عرضه خدمات می باشند  کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از آنها وصول می گردد .

ارائه خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارائه خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده

 
ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد معاف ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال ما به ازا می باشد.

چه اشخاصی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند؟

مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نماید به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود

در  در این قانون واردات و صادرات هرگونه کالا از خارج از گمرکات کشور مناطق آزاد و مناطق ویژه می‌باشد به استثنای معافیت های مالیات ارزش افزوده.

نتیجتا انجام امور مالیات بر ارزش افزوده به کلیه واردات و صادرات کالا و خدمات نیز می باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات ارزش افزوده

 مالیات ارزش افزوده یا VAT  مالیاتی است عام که به کلیه کالا و خدمات تعلق می گیرد.

مالیات ارزش افزوده تفاوت بین کالاو خدمات خریداری شده با کالا و خدمات فروخته شده می باشد.

نرخ مالیات ارزش افزوده توسط دولت  در قانون بودجه اعلام می گردد.

مالیات ارزش افزوده همه مراحل تولید – توزیع و مصرف را شامل می شود.

در این نوع از مالیات هر چه بیشتر مصرف گردد مالیات بیشتری را نیز شامل می شود.

طبق ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.

در کشور ما با اجراء شدن طرح سیستم جامع مالیاتی بسمت مکانیزه شدن قدم برمی داریم که نمونه آن استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا دستگاهای پز می باشد.

در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. 

پس لازم است قیمت کالا و خدمات مطابق با قرارداد و فاکتور فروش ثبت و بر اساس ضریب مالیات ارزش افزوده هرسال محاسبه گردد.

محاسبه ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه می باشد؟

تصور کنید که یه شخص (حقیقی- حقوقی)  یک مواد اولیه ، کالا یا خدماتی را خریداری می نماید.می بایست طبق قانون بر اساس نرخ مالیاتی همان سال مثلا  9% جمع فاکتور بعد از تخفیفات را اعمال و به خریدار اعلام نماید.

و خریدار می بایست علاوه بر خرید مبلغ کالا ۹% نیز اضافه تر بعنوان مالیات ارزش افزوده بپردازد که در صورتیکه این خریدار مصرف کننده نهایی نباشد، این مبلغ مالیات پرداخت شده بعنوان اعتبار مالیاتی برای او در سازمان امور مالیاتی لحاظ می گردد.

 و تا زمانیکه یا آن کالا را بفروشد یا در پروسه تولید از آن استفاده نمایدو بعد کالا را بفروشد. مالیات دریافتی را از مالیات پرداختی خود تهاتر نموده و اضافه مالیات می پردازد.

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف می باشد.

که در حال حاضر، در بیش از 140 کشور جهان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می شود.

تمام کشور های نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز، به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات  است.که در طی مراحل مختلف، واردات، تولید، توزیع، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده به آن مواد اولیه یا خدمات ، اعمال می شود. ولی در نهایت، مصرف کننده نهایی، پرداخت کننده واقعی آن می باشد.

انواع مالیات ارزش افزوده:

انواع مالیات بر ارزش افزوده شامل موارد مختلفی می باشد و بدلیل نرخها و قوانین خاص خود اظهارنامه ارزش افزوده خاص خود را با نرخ متفاوت دارد.

انواع مالیات ارزش افزوده شامل:

 • اظهارنامه ارزش افزوده عادی
 • اظهارنامه ارزش افزوده سوخت
 • اظهارنامه ارزش افزوده دخانیات
 • اظهارنامه ارزش افزوده آلایندگی
 • اظهارنامه ارزش افزوده ظماره گذاری خودرو
 • اظهارنامه ارزش افزوده ماده ۷۳ قانون پنج ساله ششم
 • فرم عوارض دارای پسماند

نرخ مالیات ارزش افزوده در سالهای مختلف؟

نرخ مالیات ارزش افزوده در سالهای مختلف برای سه دسته کالا گذاشته شده که متفاوت می باشد

 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده سوخت و بنزین و سوخت هواپیما،
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی،
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده آلایندگی
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده شماره گذاری خودرو
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده ماده سیگار (ماده۷۳ قانون پنج ساله ششم)
 • نرخ عوارض دارای پسماند

نرخ  مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی و عادی

سال

درصد مالیات

درصد عوارض

ضریب کل

۱۳۸۷

۱٫۵۰%

۱٫۵۰%

۳٫۰۰%

۱۳۸۸

۱٫۵۰%

۱٫۵۰%

۳٫۰۰%

۱۳۸۹

۱٫۵۰%

۱٫۵۰%

۳٫۰۰%

۱۳۹۰

۲٫۲۰%

۱٫۸۰%

۴٫۰۰%

۱۳۹۱

۲٫۹۰%

۲٫۱۰%

۵٫۰۰%

۱۳۹۲

۳٫۶۰%

۲٫۴۰%

۶٫۰۰%

۱۳۹۳

۵٫۳۰%

۲٫۷۰%

۸٫۰۰%

۱۳۹۴

۶٫۰۰%

۳٫۰۰%

۹٫۰۰%

۱۳۹۵

۶٫۰۰%

۳٫۰۰%

۹٫۰۰%

۱۳۹۶

۶٫۰۰%

۳٫۰۰%

۹٫۰۰%

۱۳۹۷

۶٫۰۰%

۳٫۰۰%

۹٫۰۰%

۱۳۹۸

۶٫۰۰%

۳٫۰۰%

۹٫۰۰%

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سوخت:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع سوخت خودرو و هواپیما مبلغ ۲۰% می باشد و دولت می تواند در بودجه هر سال آن را تغییر دهد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده دخانیات:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع دخغیر از سیگار۱۲% می باشد و دولت می تواند در بودجه هر سال آن را تغییر دهد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده آلایندگی:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع آلایندگی ۱% می باشد و دولت می تواند در بودجه هر سال آن را تغییر دهد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده شماره گذاری خودرو :

ردیفشرحسواری وانت دوکابینوانت تک کابین، خودرو سواری عمومیخودروهای سنگسنموتور سیکلت 
1رتبه انرژیتولید داخل وارداتیتولید داخل وارداتیتولید داخل وارداتیتولید داخل وارداتی
۲A00000000
3B00000000
4C0.510.20.4000.250.5
5D130.40.80.10.20.51.5
6E250.81.60.20.412.5
7F371.22.40.40.61.53.5
8G591.530.60.82.55

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار (ماده ۷۳ قانون پنج ساله ششم):

ارقام جدول زیر به درصد می باشد
ردیفشرحنرخ ضریب 
1سیگار داخلی 10
2سیگار تولید مشترک۲۰
۳سیگار تولید مشترکبا برند۲۵
۴سیگار وارداتی 40

نرخ عوارض دارای پسماند:

ارقام جدول زیر به درصد می باشد 
ردیفشرحداخلی وارداتی 
1رنگ و آستر (بدون پایه آب)۲۳
۲لاستیک رویی و تویی۲۳
۳لامپ و روشنایی(بغیرSMD-LED)34
4رایانه و تجیهزات جانبی۳۴
۵صوتی تصویری- گوشی۳۴
۶اسباب بازی پلاستکی الکترونیکی۲۳
۷نایلونی 34
8ظروف و مخزن پلاستیکی و ملامین۲۳

موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف – تخفیفات اعطائی؛

ب – مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

ج – سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

جهت وکالت مالیات ارزش افزوده تماس بگیرید

مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰٪)؛

image news 11544

مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.


در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری در آمد مربوط، مسترد خواهد شد.

جهت مشاوره مالیات ارزش افزوده تماس بگیری


در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.


مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما
مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما

آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

انجام مشاوره ارزش افزوده در هزاره نوین

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲٪) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.

مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

جهت وکالت مالیات ارزش افزوده تماس بگیرید

how to kick the gasoline photo6

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده ۱۲ و ۱۳ این قانون می باشد.

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

 • محصولات کشاورزی فرآوری نشده
 • دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان
 • انواع کود، سم، بذر ونهال
 • آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان
 • کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات
 • کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی
 • کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی وارد کشور می شود.
 • اموال غیر منقول ( زمین، ساختمان)
 • انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی
 • خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق
 • خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
 • خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری،جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی;
 • فرش دستباف
 • انواع خدمات پژوهشی وآموزشی
 • خوراک دام وطیور
 • رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی)
 • صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمیَ
 • شرکت ها و کارخانجات و بنگاههای تولیدی و اقتصادی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند البته به شرطی که مبادلات آنها فقط در مناطق ویژه اقتصادی باشد
 • طلا فروشان نسبت به طلای مصرفی
 • هر گونه صادرات و واردات شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی با خارج از کشور

جهت مشاوره معافیت های ارزش افزوده با ما تماس بگیرید

کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده


کالا و خدماتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود که انجام خدمتی برای غیر در قبال ما به ازا باشد.

جهت تشخیص کالای مشمول و معاف از مالیات ارزش افزوده متخصصین گروه هزاره نوین جهت همکاری در خدمت شما عزیزان می باشند.

دوره های ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

دوره های ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


دوره های ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که در ماده ۱۰ این قانون ذکر شده است هر سال شمسی را به ۴ دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می نماید.

همچنین بخوانید: انجام مالیات بر ارزش افزوده

در صورتی که شروع و یاخاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده


به دلیل وجود آمدن مشکلات عدیده مالیات بر ارزش افزوده برای فاکتورها و قراردادهای خرید و فروش در بین خریداران و فروشندگان که هر کدام در اظهارنامه های دوره های مختلف ارزش افزوده و گزارش فصلی را ابراز می نمایند.

اختلافات و مغایرت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در دوره های مختلف به وجود می آید، که در اینجا گروه متخصصین مالیاتی هزاره نوین و با داشتن مشاوران مالیاتی قویی شما را در دفاع مالیاتی مورد نظر یاری می نمایند.

ماخذ و مبنای محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماخذ و مبنای محاسبه مالیات ارزش افزوده


ماخذ مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، رقم مندرج در فاکتور می باشد و در صورت نبودن فاکتور مبنای محاسبه این مالیات تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

برای مطالعه بیشتر: انجام مالیات بر درآمد اشخاص

همچنین ماخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده نسبت به کالاهای وارداتی ارزش گمرکی کالا می باشد.

مبنای تشخیص مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره امور مالیاتی

مبنای تشخیص مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره امور مالیاتی


متاسفانه در سالهای اخیر تشخیص مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره امور مالیاتی به صورت علی الرس تشخیص داده می شود.

مبنای محاسبه این مالیات بر مبنای هیچ قرینه و دلیل منطقی نمی باشد .

حال گروه مشاورین مالیاتی هزاره نوین با داشتن وکلا و مشاورین مالیاتی خبره جهت ارائه دفاعیه ها و لوایح متناسب در هیئت های مختلف مالیاتی در خدمت شما عزیزان می باشد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است

نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است


توضیح ست که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۷ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی بوده است دلیل تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال های مختلف نیز به همین دلیل می باشد.

جدول نرخ های مالیات ارزش افزوده سالهای مختلف به شرح زیر می باشد.

سال مالیات % عوارض% نرخ کلی%
نیمه دوم ۱۳۸۷ ۱.۵۱.۵۳
۱۳۸۸ ۱.۵ ۱.۵ ۳
۱۳۸۹۱.۵ ۱.۵ ۳
۱۳۹۰۲.۲۱.۸۴
۱۳۹۱۲.۹۲.۱۵
۱۳۹۲۳.۶۲.۴۶
۱۳۹۳۵.۳۲.۷۸
۱۳۹۴۶۳۹
۱۳۹۵۶۳۹
۱۳۹۶۶۳۹
۱۳۹۷۶۳۹
۱۳۹۸۶۳۹

  جهت مشاوره و انجام دفاع مالياتی با ما در ارتباط باشید:

  گروه مالياتی هزاره نوين
  راه های ارتباطی :

  phone

  تلفن تماس : 46017543

  mob

  شماره موبایل : 09124924277

  telegram

  آدرس کانال : newtax@

  web

  آدرس سایت : www.newtax.ir

  mail

  پست الکترونیکی : newtax@gmail.com

  در صورتی که سوالی در زمینه ماليات دارید می توانید به صورت رایگان در newtax.ir مطرح نمایید تا به آنها پاسخ دهيم

  همچنین ببینید

  مشاوره تخصصی مالیاتی

  مشاوره مالیاتی بصورت صفر تا صد

  مشاوره مالیاتی بصورت صفر تا صد پرونده مالیاتی وکالت مالیاتی : در این روش کارفرما …

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Call Now Button